ه  انتخاب زبان فارسی

  + PAY-OFF SYSTEM
 
      - Vertical
‏        - Horizental Flyer

  + WIRE ROD PRE-TREATMENT
 
      - Bending descaling
‏        - Brush descaling
        - Wire coating for lubrication

  + DRY DRAWING MACHINE

  + TAKE-UP SYSTEM

  + SLIP WET DRAWING MACHINE

 
 
 
           
           
   Copyright 2012 Behsazan Simin Ind. Co.     All rights reserved.                                       mail@behsazan-simin.com                                                                           Powered by Padnik Group